Giới thiệu

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Công ty TNHH Máy Sản Xuất cửa Aseandoor được thành lập với mục tiêu phục vụ các khách hàng Sản xuất Công nghiệp, sản xuất cửa nhôm, cửa nhựa lõi thép. Công ty Aseandoor chuyên cung cấp máy CNC PRATIC, máy làm cửa nhôm JMD, Winsmart.

Các dòng náy CNC PRATIC phục vụ gia công cơ khí, gia công công nghiệp, khuôn mẫu chế tạo.

Các dòng máy JMD, Winsmart phục vụ sản xuất cửa nhôm Xingfa, cửa nhựa lõi thép UPVC.

Giới thiệu